Jump to content

სერვერი გაეშვება 31 მაისს 20:00 საათზე

სერვერი ჯერჯერობით არ არის აქტიურ რეჟიმში, შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ დისქორდს და ჩვენთან ერთად დაელოდოთ გაშვებას
 • Posts

  • - __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   არალეგალურ ფრაქციებს აქვთ შანსი განაცხადონ აპლიკაცია უძრავი ქონების მოთხოვნის შესახებ, რის შემდეგაც ფრაქციის ნებისმიერ წევრს შეეძლება მიუწვდეს ხელი ფრაქციის მიერ მოთხოვნილ სახლზე, ქლაბჰაუსზე თუ გარაჟზე/კონტეინერზე თუ ამას ლიდერი დაუშვებს.   - სანამ აპლიკაციას გამოაგზავნიდეთ, საჭიროა ნახოთ მოთხოვნილებები: ფრაქცია უნდა იყოს მინიმუმ ერთი კვირის გახსნილი. ფრაქცია აქტიური უნდა იყოს, როგორც ფორუმზე, ასევე თამაშშიც. უძრავი ქონება არ უნდა იყოს სხვა ფრაქციის მიერ ათვისებულ ტერიტორიაზე. უძრავი ქონება არ უნდა იქნას გაყიდული/მიქირავებული ვინმე სხვა პირზე. უძრავი ქონების მოთხოვნას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური მიზეზი. სათამაშო გარემოსგან გაცილებით შორს მოთხოვნილი უძრავი ქონება, თუ არ ბადებს ადეკვატურ მიზეზს მოთხოვნისა, ავტომატურად იქნება უარყოფილი.   - ფრაქციებს შეუძლიათ მოითხოვონ: სახლი ქლაბჰაუსი გარაჟი კონტეინერი   აპლიკაციის ფორმატი: აპლიკაცია საჭიროა გაუგზავნოთ ფორუმის პირად შეტყობინებაში -> @Pesvi -ს რის შემდეგაც აპლიკაციის განხილვა მოხდება Property Management - @n0h0m0-სთან
  • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - არალეგალურ ფრაქციებს აქვთ საშუალება მოითხოვონ ტერიტორია და გახადონ ის ოფიციალურად თავიანთი.   სანამ მოთხოვნას გამოაგზავნიდეთ გაითვალისწინეთ: ფრაქცია უნდა იყოს მინუმუმ 5 დღის შექმნილი. ფრაქციის წევრები აქტიურად უნდა იყვნენ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ფრაქციას არ აქვს უფლება მოითხოვოს დიდი მასშტაბის მქონე ტერიტორიები. ფრაქციის ლიდერს არ აქვს უფლება მოითხოვოს აწ უკვე სხვის სახელზე განთავსებუი ტერიტორია თუ:  ეს კონკრეტული ტერიტორია არ შედის ფრაქციებს შორის წარმართული ომის შემდეგ გაცემულ ჯილდოდ მოგებული მხარესთვის. თუ კონკრეტულმა ფრაქციამ არ დაკარგა ძალაუფლება ტერიტორიაზე. თუ კონკრეტული ფრაქცია, რომელიც ფლობს ტერიტორიას, აღარ არის აქტიური.   აპლიკაციები, რომლებიც არღვევენ ერთ-ერთ წესს მაინც ავტომატურად იქნებიან უარყოფილი.           აპლიკაცია საჭიროა გაუგზავნოთ ფორუმის პირად შეტყობინებაში -> @Pesvi-ს  
  • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ომის წესები  - არალეგალურ ფრაქციებს აქვთ საშუალება ჰქონდეთ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ომები. ომის ტიპი განაპირობებს წესებს და მოქმედების ვადას.   ომის დაწყების მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს: ფრაქციის წევრზე თავდასხმა, გაძარცვა ან რაიმე სახის მინორული ძალადობა. ფრაქციის ტერიტორიაზე გრაფიტის განთავსება, რაც სიძულვილის და შეურაწყოფის იდეით არის შექმნილი. ნებისმიერ სიტუაციაში ცივი იარაღით დამუქრება/გამოყენება. ეს სამი მიზეზი ყველაზე პრიმიტიულია სხვა მიზეზებს შორის, რაც მიგანიშნებთ იმისაკენ, რომ შეგიძლიათ პრეტენზია განაცხადოთ ომის შესახებ. სხვა შემთხვევაში ფრაქციის ლიდერები თავად გადაწყვეტენ არის თუ არა ომი საჭირო. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ომის ტიპები: მოკლევადიანი: ომის ხანგრძლივობა არ უნდა გასცდეს 1 კვირას. ომის მოგებულს არანაირი სახის ჯილდოს მიღების უფლება არ აქვს. მოკლევადიანი ომის შემდეგ ფრაქციებმა აუცილებელია შეისვენონ მინიმუმ 5 დღით. გრძელვადიანი ომის ხანგრძლივობა არ უნდა გასცდეს 3 კვირას. შეთანხმების მიხედვით, ომში მოგებულ მხარეს აქვს უფლება მიიღოს ჯილდო, იქნება ეს ტერიტორია, იარაღები თუ ნარკოტიკები. გრძელვადიანი ომის შემდეგ ფრაქციებმა აუცილებელია შეისვნენონ მინიმუმ 12 დღით და საჭიროების შემთხვევაში თავიდან განვითარდნენ მოკლევადიანი ომიდან გრძელვადიანამდე. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ საბაზისო წესები ყველა ფრაქციისთვის: დრო შეტევიდან შეტევამდე მოკლევადიანი: 4 საათი. გრძელვადიანი: 6 საათი. ფრაქციის ლიდერები ვალდებულები არიან: ასახონ ინფორმაცია ნებისმიერი სახის შეტევაზე თუ დაცვაზე. მიაწოდონ დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია, როგორც თავიანთ ასევე ოპონენტურ ფრაქციას. მოახსენონ არალეგალური ფრაქციების მენეჯმენტს რაიმე სახის დარღვევაზე დროულად. წავიდნენ კომპრომისზე თუ ვერცერთი მხარე ვერ თანხმდება ან სრულიად გაწყვიტონ ინტერაქცია ერთმანეთთან. ფრაქციის წევრები ვალდებულები არიან თამაშში დარჩნენ შეტევიდან მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში, გასვლის შემთხვევაში მოთამაშე ადმინისტრაციულად დაისჯება. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - სხვა ყველაფრის არჩევის უფლება ეძლევათ ლიდერებს, მანამ სანამ ყოველივე მათი დაწესებული წესები არ ცდება სერვერის რეგულაციებს. - გაითვალისწინეთ, რაიმე სახის დარღვევის დამალვის ნიადაგზე, არალეგალური ფრაქციის მენეჯმენტი გაფრთხილებას მისცემს, როგორც ერთ, ასევე მეორე მხარეს და ომი შეწყდება.
  • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ სქემები არალეგალური პერსონაჟებისთვის მოთამაშეების წასახალისებლად და უკეთესი ატმოსფეროს შესაქმნელად სერვერზე არსებობს სქემების სისტემა, რომლის მიხედვითაც თქვენ შეძლებთ მოითხოვოთ სხვა და სხვა ტიპის ნივთები გარკვეული RP-ს შესაბამისად. ცივი იარაღების მომწოდებელი - დახურულია სქემა აძლევს მოთამაშეს შესაძლებლობას მოიპოვოს/შექმნას/შეიძინოს სხვა და სხვა ტიპის ცივი იარაღი ნარკოტიკების მომწოდებელი - დახურულია სქემა აძლევს მოთამაშეს შესაძლებლობას მოიპოვოს/გაზარდოს/შეიძინოს სხვა და სხვა ტიპის ნარკოტიკი. ცეცხლსასროლი იარაღების მომწოდებელი - დახურულია სქემა აძლევს მოთამაშეს შესაძლებლობას მოიპოვოს/გადააკეთოს/შეიძინოს სხვა და სხვა ტიპის ცეცხლსასროლი. გრძელვადიანი სქემები - დახურულია სქემა შესაძლებლობას აძლევს მოთამაშეს მოიპოვოს სხვა და სხვა ტიპის ჯილდო RP-ს შესაბამისად. (მანქანების გაძარცვა, პორტის კონტეინერების გაქურდვა). მოთამაშე შეძლებს გარკვეული RP-ს შემთხვევაში გარკვეულ დროში ერთხელ მიიღოს ის პრიზები, რასაც სკრიპტულად ვერ მიიღებს.   სქემის მქონე მოთამაშეებმა აუცილებელია გაითვალისწინონ შემდეგი ინფორმაცია: მოთამაშე არ არის ვალდებული იყოს ფრაქციაში. მოთამაშეს უნდა ქონდეს მეტწილად სუფთა ადმინისტრაციული ისტორია. პერსონაჟი უნდა იყოს განვითარებული. ახალი პერსონაჟით სქემის გამოგზავნას აზრი არ აქვს. არ შეიძლება მოპოვებული ნივთების სულ შენახვა, სქემის მიხედვით უნდა გაყიდოთ რაღაც ნაწილი. მოთამაშეს არ შეუძლია ჰქონდეს ორი სხვადასხვა ტიპის სქემა.(1 მომწოდებელი + ჯილდო) მოთამაშემ ცალ-ცალკე უნდა გამოაგზავნოს ყველა სქემის აპლიკაცია. (თუ აგზავნის მომწოდებელს და ჯილდოს) თუ ეს პერსონაჟები არიან არალეგალურ ფრაქციაში, ფრაქციის წევრებიდან მხოლოდ 1 ადამიანს შეუძლია კონკრეტული ტიპის სქემა. (თითო თითო მომწოდებელი მაქსიმუმ, არ ეხება ჯილდოს) სქემის პროდუქტის/ჯილდოს მიღების რაოდენობა და ფასი დამოკიდებული იქნება გეგმასა და პერსონაჟის განვითარებაზე. (მაგ. დანების იმპორტიორი ვერ შეძლებს ნაჯახების ქონას და ა.შ.)     ქვევით თქვენ ნახავთ მომწოდებლის აპლიკაციას, რომელიც უნდა გააგზავნოთ პირად შეტყობინებად IFM ადმინისტრაციასთან. @Pesvi მომწოდებლის მოთხოვნის აპლიკაცია:   გრძელვადიანი სქემის აპლიკაცია:
  • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ეს თემა შეიქმნა იმისათვის, რომ მოთამაშეებმა ადვილად მიაგნოონ საჭირო ინფორმაციას, იქნება ეს სქემები, ომის წესები, საჩივარი თუ არალეგალური ფრაქციის მენეჯმენის წევრის საკონტაქტო გზას. შეკითხვების შემთხვევაში აუცილებლად მიმართეთ მენეჯმენტის ნებისმიერ წევრს ფორუმზე ან დისქორდზე პირადი მესიჯის სახით.  დაიმახსოვრეთ, დახმარების თაობაზე დაჩქარების თხოვნა ან მენეჯმენტის წევრის შეწუხება მოუთმენლობის გამო შეიძლება იქცეს მოთხოვნის გაუქმების მიზეზი.   1. ინფორმაცია - ფრაქციების კონტროლი და კრიტერიუმები 2. ინფორმაცია - არალეგალური ფრაქციების სხვადასხვა ტიპის სქემები 3. ინფორმაცია - არალეგალური ფრაქციისთვის უძრავი ქონების მოთხოვნა 4. ინფორმაცია - ფრაქციებს შორის ომის წესები და რეგულაციები     ___________________________ IFM - მენეჯმენტის წევრები Head of Illegal Faction Management: @Pesvi Asst. Head of Illegal Faction Management: - ___________________________  
×
 • Create New...